"CVIJAN-M" d.o.o. - 23220 Srpska Crnja, Partizanska 45

Vlasnik: Cvijan Milošević
Tel/Fax: 023-812-210
Mob: 063-86-33-702
E-mail: cvijanm@gimelnet.rs
Web: www.cvijanm.backabanat.com

Delatnost:
- Stolarska radnja
- Proizvodnja prozora, unutrašnjih vrata, ulaznih vrata
- Izrada od kvalitetnog i suvog materijala, lameliranih elemenata čamovine i hrasta
- Izrada PVC stolarije